علیرضا-خورشیدنام


علیرضا خورشیدنام مسوول دفتر تئاتر خیابانی یزد:

نمایش خیابانی باید دغدغه های مردم را نمایش دهد

همه رهگذران، دست فروشان و هر کس در خیابان با هر نیتی در حال آمد و شد است می تواند بیننده نمایش خیابانی باشد.

‏۸-‏شهریور-‏۱۳۹۸

گفت و گو با علیرضا سهیلی زاده، آهنگساز و عضو انجمن موسیقی یزد

برگزاری بیشتر کنسرت ها جنبه تفریحی و مالی دارد

مردم به کنسرت می روند تا خواننده معروفی را ببینند، بنابراین زحمتی که نوازندگان و آهنگساز می کشند به پای خواننده ثبت می شود.

‏۲۰-‏مرداد-‏۱۳۹۸