سینمای-ایران


چه کسی از بی نظمی در سینمای ایران سود می برد؟!

اگر سینمای ایران حساب و کتاب داشت،بنیاد فارابی بیش از ۲۰۰میلیون پول بی زبان را برای کار نکرده به شما نمی داد!

‏۳-‏دی-‏۱۳۹۸

به بهانه سالگرد درگذشت رییس فیلمبرداران

فریدون ری پور هنرمندی که در عزلت ماند و در خلوت مرد

فریدون ری پور ، رییس فیلمبرداران سینمای ایران، هنرمندی که در عزلت ماند و در خلوت مُرد.

‏۱۰-‏آذر-‏۱۳۹۸

برای اتحاد تهیه کنندگان

سید ضیا هاشمی اولین قدم را برداشت،دومین قدم را چه کسی بر می دارد؟!

سید ضیا هاشمی با برپایی نخستین آیین سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران و تقدیر از اعضای تشکلات دیگر، در حقیقت اولین قدم را برای اتحاد دوباره تهیه کنندگان برداشت،دومین قدم را چه کسی بر می دارد؟!

‏۷-‏آذر-‏۱۳۹۸

آی ...دزد ...دزد...

اگر قرار باشد کسانی که خود در باند پولشویان هستند و کار آنان را در سینما یا هر جای دیگری پیش می‌برند، عربده‌کشی کرده، گریبان بدرند و فریاد وا اسفا سر دهند، وای به حال سینما و صد وای بر حال مردم.

‏۶-‏آذر-‏۱۳۹۸

نفس سینما در ازدحام جشنواره های بی خاصیت بند آمده،جمع کنید این بساط های دورهمی را!

نفس سینمای ایران در ازدهام جشنواره های بی خاصیت بند آمده،جمع کنید این بساط های دورهمی را که جز تخریب هنر هفتم و چرب کردن سبیل عده ای،هدف و دستاورد دیگری نداشته و ندارد!

‏۲۵-‏آبان-‏۱۳۹۸

معاونت فرهنگی بنیاد فارابی یا انبار فیلمنامه ها؟!

آقای مسعود نقاش زاده باید از آن حال و هوا بیرون بیایند و مانند سینمایی ها فکر کنند نه کلیپ سازان!

‏۵-‏آبان-‏۱۳۹۸

بلیت نیم بهای سینما ارزانی خودتان باد!

سینمای ایران را کشتید تا خودتان زنده بمانید و در عرصه بی صاحب بتازید و به زمین و زمان پیش چشم مسوولان بی مسوولیت سینمای ایران فخر بفروشید!

‏۲۲-‏شهریور-‏۱۳۹۸

عربده کشی و نفس کش خواهی تهیه کنندگان لمپن در سینمای ایران!

لکه ننگ تهیه کنندگان لمپن دامن شرافت سینمای شریف ایران را آلوده کرده است!

‏۲۱-‏تیر-‏۱۳۹۸