سینمادار


سعید خانی:

قدرت سینماداران زیاد است، چون با هم متحدند

بین تولید و توزیع باید یک بالانسی وجود داشته باشد، ضمن اینکه به ژانرها هم باید دقت کرد.

‏۶-‏شهریور-‏۱۳۹۸

گفت و گو با سید ضیا هاشمی

ارشاد تنها باید پروانه نمایش صادر کند

باید جلوی ورود بی رویه دولت و برخی نهاها در تولید و اکران گرفته شود.

‏۱۹-‏مرداد-‏۱۳۹۸

محمد آفریده:

نقش سازمان سینمایی از دوم و سوم به پنجم و ششم نزول کرده است

متاسفانه نقش سازمان سینمایی مدت هاست از نقش دوم و سوم به پنجم و ششم نزول کرده است و بازیگران دیگری که اهداف و مقاصد دیگری در سر دارند تصمیم گیران مهم تری شده اند.

‏۱۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸

حسن توکل نیا:

وزارت ارشاد با برخی از رانت ها کنارمی آید

مسوولان ما به هرکس که زورشان می رسد قانون را برایش پیاده می کنند و به کسی زورشان نمی رسد برای او تبصره ساخته و مدارا می کنند .

‏۱۱-‏مرداد-‏۱۳۹۸

سینماداران ایرانی مظلوم،اما ترسو!

اگر سینمادارها به نشانه اعتراض مدت کوتاهی سینماهای خود را تعطیل می کردند،می توانستند آزادی عمل بیشتری به دست آورند،اما ترسی خودخواسته مانع شده و می شود.

‏۱۸-‏اسفند-‏۱۳۹۷