سازمان-سینمایی


موسسه رسانه‌ های تصویری،راهی که به ترکستان ختم شد!

موسسه رسانه های تصویری به وجود آمد که با کار فرهنگی،عنان بازار فیلم های ویدیویی را به دست گرفته و همه فیلم ها از کانال آن وارد بازار شوند،اما خیالی خام بود و هدر دهنده پول بیت المال.

‏۱۴-‏دی-‏۱۳۹۸

پدیده آشنای سوراخ،سوژه ناب و مهم یک فیلم سینمایی!

نمی دانم کارگردان و تهیه کننده فیلم «زیر نظر»، دانش و سواد سوراخ شناسی شان روی صفر یا زیر صفر است که از روی ندانم کاری خواسته اند پدیده منحصر به فرد و آشنای سوراخ را به ایرانیان سوراخ شناس،بشناسانند

‏۱۱-‏دی-‏۱۳۹۸

با ورود رییس سازمان تبلیغات اسلامی

مناقشه سازمان سینمایی و حوزه هنری وارد فاز جدید شد!

وقتی رییس سازمان تبلیغات اسلامی وارد این بحث شده و برای دادن پروانه نمایش به یک فیلم معمولی با وزیر ارشاد مذاکره می کند،نشان دهنده این است که قضیه مهم تر از این حرف هاست

‏۱۰-‏دی-‏۱۳۹۸

رضا ایرانمش در کماست،وزیر ارشاد،رییس سازمان سینمایی،رییس خانه سینما و سینماگران کجا هستند؟!

آرت کافه،سیدرضااورنگ:جامعه هنری و مدیران آن به واسطه جایگاهی که در اجتماع دارند،مردم از آنان انتظار بیشتری دارند،زیرا هرچه باشد خود را روشنفکر می دانند و تافته ای جدا بافته.اگر قرار باشد این افراد نیز مانند مردم کوچه و بازار رفتار کنند،چه فرقی با دیگ ...

‏۹-‏دی-‏۱۳۹۸

گرفتن اقامت کانادا،طناب حق الناس را از گردن کسی بر نمی دارد!

مدیران مسوولی که حق را نا حق کرده و می کنند و امروز یا خارج نشین شده یا به کمک هم پیاله های شان در حال گرفتن اقامت دائم در کانادا هستند،حتی اگر به دین وانسانیت اعتقاد نداشته و یا جزو ریاکاران باشند ،بدانند به خبرنگاران و روزنامه نگارانی که حق شان را خورده اند مدیون هستند و روزی آه آنان دامن ناپاک شان را خواهد گرفت!

‏۶-‏دی-‏۱۳۹۸

حوزه هنری می خواهد سازمان سینمایی را زیر یوغ خود بیاورد؟!

تمام اهالی رسانه مستقل و سینماگران با فرهنگ ،با وجود اعتراض به عملکرد و اشتباه های سازمان سینمایی و رییس آن،برای نجات سینمای ایران و از دست نرفتن کامل آن،در برابر هجوم گسترده و سنگین حوزه هنری بایستند و باید از سازمان سینمایی در این مقطع دفاع کنند.

‏۴-‏دی-‏۱۳۹۸

پروانه نمایش «دیدن این فیلم جرم است» بهانه است

حریف طلبی سازمان سینمایی حوزه هنری!

حوزه هنری که خود را قدرقدرت می داند و ده ها سینما زیر تیول دارد،می تواند بدون توجه به مقررارت کشور،«دیدن این فیلم جرم است» را در سینما های تحت پوشش خود به نمایش درآورد و مانند همیشه قدرت نمایی کند!

‏۳۰-‏آذر-‏۱۳۹۸

مقررات سازمان سینمایی،یعنی کشک؟!

شکی وجود ندارد که مدیران دولتی سینما به حسن فتحی قول هایی داده و زدوبندهایی پشت پرده صورت گرفته که کارگردان «مست عشق» با خیال راحت این فیلم را جلوی دوربین برده و اخبارش را در کشور منتشر می کند.

‏۲۹-‏آذر-‏۱۳۹۸