سیدرضا-اورنگ


بازیگری،هنری که دیگر هنر نیست!

بسیاری از بازیگران، قبل از اینکه سوالی درباره نقش خود و محتوای فیلمنامه بکنند، از دستمرد خود پرسیده و می‌پرسند! آیا با چنین تفکری می‌شود، هنر بازیگری را ارائه داد؟

‏۱۰-‏تیر-‏۱۳۹۸

دیوار بلند حاشا!

خانه سینما، خانه امید همه سینماگران می‌شود!

خانه سینما را خانه امید همه سینماگران می‌کنم! همه سینماداران را آزاد می‌گذارم تا هر فیلمی را که دوست دارند به نمایش در آورند!

‏۸-‏تیر-‏۱۳۹۸

گوهر هنر در صدف روح نهفته شده، نه صندوق لباس!

عده‌ای که ناخواسته و با هر نیتی وارد عرصه بازیگری شده‌اند، به جای اینکه با ممارست و تلاش توان بازیگری خویش را ارتقا دهند، مدام از این کلینیک زیبایی به آن کلینیک رفته یا مزون‌های لباس را زیر پا می‌گذارند! این کار به هنرشان می‌افزاید یا کم می‌کند؟! گوهر هنر در صدف روح نهفته شده، نه صندوق لباس!

‏۶-‏تیر-‏۱۳۹۸

پشه جوانمرد،خونخواران نامرد!

چرا از کار سرمایه گذارانی که با مکیدن خون مردم و دست اندازی به بیت المال مردم پول مشکوک و حرام وارد سینما و تئاتر ایران کردند و می کنند رگ غیرتت باد نمی کند؟!

‏۲۹-‏خرداد-‏۱۳۹۸

تفاوت دنیای فیلمنامه نویسی با کارگردانی

متاسفانه در سینمای ایران هر کسی به خود جرات می دهد در کار دیگران دخالت کند.این موضوع به فیلم ها و سریال های ایرانی آسیب زده و می زند.

‏۲۴-‏خرداد-‏۱۳۹۸

هنر خلقت ماییم، نه آنچه شما بر پرده سینما نشان می دهید

هنر خلقت ماییم، نه آنچه شما بر پرده سینما و قاب نقاشی نشان می دهید. هیچ سازی نمی تواند نغمه درد ما را بنوازد. هیچ تئاتری نیز نمی تواند عظمت این بچه ها را نمایش دهد.

‏۱۲-‏خرداد-‏۱۳۹۸

قتل های ناموسی و خانوادگی، جنایتی دردناک،سینما به کمک بیاید

جنایات خانوادگی همواره در سینمای جهان سوژه ای مناسب بوده برای ساخت فیلم های تاثیر گذار،متاسفانه سینمای ایران مانند دیگر سوژه ها،هرگز نتوانسته درباره این معضل آثار تاثیرگذاری را خلق کند.

‏۹-‏خرداد-‏۱۳۹۸

روشنفکران خودساخته و شمشیرهای آخته!

افرادی که خود را روشنفکر و تافته‌ای جدا بافته می‌دانند، به جای علم کردن پرچم‌های صلح، بیرق‌های جنگ برافراشته‌اند، آن هم جنگ با خودی!

‏۸-‏خرداد-‏۱۳۹۸