کامبوزیاپرتوی


کامبوزیا پرتوی:

فیلم و سینما جایگاه قصه گویی را پر کرده اند

کامبوزیا پرتوی برگزاری جشنواره قصه گویی را مفید می داند و معتقد است بچه ها از رهگذر برپایی این رویداد فرهنگی و هنری، فرصت می یابند تا ترس و خجالت از صحبت کردن در جمع را فراموش کنند. این سینماگر یکی دیگر از دستاوردهای جشنواره قصه گویی را شناختن و معرفی استعدادها می داند.

‏۲۴-‏آذر-‏۱۳۹۸

کامبوزیا پرتوی :

سینمای کودک دیگر دغدغه مسوولان فرهنگی نیست

مدیران سینمایی باید از تولید در سینمای کودک و نوجوان حمایت کنند تا سینمای کودک و نوجوان به روزهای درخشان خود برگردد.

‏۲۹-‏مرداد-‏۱۳۹۸