سلبریتی


گفت و گو با پیام فروتن طراح صحنه تئاتر و سینما

جشنواره تئاتر فجر را یکی دو سال تعطیل کنند!

پیشنهاد و توصیه جدی من این است که یکی دو سال، جشنواره تئاتر فجر را تعطیل و بودجه آن را برای ترمیم خرابی های وضع موجود، هزینه کنند.

‏۵-‏مهر-‏۱۳۹۸

تخریب می کنند و دنبال مخرب می گردند!

سلبریتی یا فرصت طلب؟خبرنگار یا هوچی گر؟!

برخی از بازیگران و دیگر دست اندرکاران سینما و تلویزیون که به خاطر هنر نداشته شان،میلیارد میلیارد پول می گیرند و حتی حاضر نیستند با دادن ریالی مردم آسیب زده را یاری کنند،مدام شعار کمک به مردم را سر داده و شماره حساب پخش می کنند!

‏۴-‏فروردین-‏۱۳۹۸

ملانصرالدین

الاغ شهرت طلبی که می خواست سلبریتی خرهای عالم شود!

بین این همه الاغ سر به زیر، کره الاغی بود چموش و خودخواه که همواره دوست داشت در چشم مردم باشد.

‏۱۶-‏آذر-‏۱۳۹۷