تهیه-کننده


خانه سینما؛پناهگاه سینماگران یا دکه ای برای کاسبی؟!

چرا بابت کار نکرده، برخی از تهیه کنندگان و کارگردانان باید پول های کلان بگیرند؟چرا خانه سینما باید در امور دولتی دخالت کند؟خانه سینما پناهگاه سینما گران است یا دکه ای برای کسب درآمدهای نامتعارف و خارج از عرف؟!

‏۲۹-‏آذر-‏۱۳۹۸

جهان مرا تاب نخواهی آورد!

همان گونه که من تاب جهان شما را ندارم، تو نیز جهان مرا تاب نخواهی آورد!

‏۱۸-‏آذر-‏۱۳۹۸

کارت تهیه کنندگی «قاتل و وحشی» را به دام انداخت!

این ندانم کاری و بی تجربگی که از سوی نعمت الله سر زد،باعث می شود که رنجکشان و دیگر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری روی فیلم ها فقط به نام شخص و کارت تهیه کنندگی وی نگاه نکرده و تجربه و سابقه تهیه کنندگی را بیشتر مد نظر قرار دهند.

‏۷-‏آذر-‏۱۳۹۸

آی ...دزد ...دزد...

اگر قرار باشد کسانی که خود در باند پولشویان هستند و کار آنان را در سینما یا هر جای دیگری پیش می‌برند، عربده‌کشی کرده، گریبان بدرند و فریاد وا اسفا سر دهند، وای به حال سینما و صد وای بر حال مردم.

‏۶-‏آذر-‏۱۳۹۸

سور ستایش به زلیخا!

بازیگر این مجموعه با راهنمایی های کارگردان،ارشاد تهیه کننده و دستان معجزه گر گریمور،چهره چروکیده اش در فصل قبل،آنچنان در فصل جدید تغییر کرده و جوان شده که دختران ۱۴ ساله به او حسادت مفرط می کنند!

‏۲۴-‏شهریور-‏۱۳۹۸

حسین فرحبخش؛مردی که وارونه می اندیشد و معکوس عمل می کند!

جناب فرحبخش، مگر سینمای ایران چند منتقد کارکشته دارد که شما فریاد می زنید ۹۰ درصد آنان بیسواد و فقط ۱۰ درصدشان منتقد واقعی هستند؟!

‏۹-‏مرداد-‏۱۳۹۸

تهیه کننده شدن احسان علیخانی نشان دهنده بیماری حاد صداوسیما و سینماست!

چند پاره شدن صنف تهیه کنندگان باعث شده بسیاری از این اختلافات که به دشمنی نیز تبدیل شده،سوءاستفاده کرده و پشت سر هم کارت تهیه کنندگی دریافت کنند.

‏۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸

عربده کشی و نفس کش خواهی تهیه کنندگان لمپن در سینمای ایران!

لکه ننگ تهیه کنندگان لمپن دامن شرافت سینمای شریف ایران را آلوده کرده است!

‏۲۱-‏تیر-‏۱۳۹۸