تهیه-کننده


سور ستایش به زلیخا!

بازیگر این مجموعه با راهنمایی های کارگردان،ارشاد تهیه کننده و دستان معجزه گر گریمور،چهره چروکیده اش در فصل قبل،آنچنان در فصل جدید تغییر کرده و جوان شده که دختران ۱۴ ساله به او حسادت مفرط می کنند!

‏۲۴-‏شهریور-‏۱۳۹۸

حسین فرحبخش؛مردی که وارونه می اندیشد و معکوس عمل می کند!

جناب فرحبخش، مگر سینمای ایران چند منتقد کارکشته دارد که شما فریاد می زنید ۹۰ درصد آنان بیسواد و فقط ۱۰ درصدشان منتقد واقعی هستند؟!

‏۹-‏مرداد-‏۱۳۹۸

تهیه کننده شدن احسان علیخانی نشان دهنده بیماری حاد صداوسیما و سینماست!

چند پاره شدن صنف تهیه کنندگان باعث شده بسیاری از این اختلافات که به دشمنی نیز تبدیل شده،سوءاستفاده کرده و پشت سر هم کارت تهیه کنندگی دریافت کنند.

‏۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸

عربده کشی و نفس کش خواهی تهیه کنندگان لمپن در سینمای ایران!

لکه ننگ تهیه کنندگان لمپن دامن شرافت سینمای شریف ایران را آلوده کرده است!

‏۲۱-‏تیر-‏۱۳۹۸

دوغ و دوشاب ؛تهیه‌کنندگان مجری یا مجریان تهیه‌کننده؟!

تلویزیون با میدان دادن به مجریان تهیه‌کننده، از کیفیت برنامه‌ها کاست و به کمیت آن افزود. اشتباه تلویزیون باعث شد، حتی مجریان تازه به دوران رسیده نیز ادعای تهیه‌کنندگی کنند.

‏۹-‏تیر-‏۱۳۹۸

تهیه کنندگانی که از پشت به دوستان شان خنجر زده و می زنند!

برخی از تهیه کنندگانی که با خیانت به همکاران باعث از هم پاشیدگی صنف واحد شدند،بسیار زود نظر کرده سازمان سینمایی یا معاونت سینمایی شده ،هم به مال رسیدند و هم به مقام.

‏۴-‏تیر-‏۱۳۹۸

بودجه برای ساخت فیلم است یا جاسازی در جیب ها؟!

هنر تهیه کنندگی در نهاد هر کسی نیست

باید مسوولان تمهیدی بیندیشند تا بیت المال مردم به جیب برخی از تهیه کنندگان نظر کرده که نه به سینما عشق می ورزند و نه مخاطبان نرود.

‏۱۹-‏خرداد-‏۱۳۹۸

توبیخ مدیر و مدیر پخش شبکه پنج سیما و اخراج تهیه کننده، مدیربرنامه و ناظر پخش

مدیر و مدیر پخش شبکه پنج سیما توبیخ و تهیه کننده، مدیربرنامه و ناظر پخش اخراج شدند.

‏۵-‏خرداد-‏۱۳۹۸