تاریخ


ترسویان دشمن شجاعان بودند،هستند و خواهند بود

اگر آن قدر شجاع نیستیم که قهرمان باشیم،این قدر هم ترسو نباشیم که سنگ بر تصویر و تندیس قهرمانان بزنیم!

‏۱۷-‏دی-‏۱۳۹۸

سریال سخیف «وارش» دل مردان و زنان گیلان زمین را به درد آورد

گیلان،شاهرگ غیرت ایران

اگر برای مردم گیلان و ایران احترام قائل هستید،هرچه زودتر جلوی پخش سریال «وارش» را بگیرید و عاجزانه و مودبانه از ملت گیلان و ایران عذر خواهی کنید.

‏۲۰-‏آذر-‏۱۳۹۸

الکس روزنبرگ،فیلسوف و نویسنده:

داستان، ما را از فهم تاریخ بازمی‌دارد

الکس روزنبرگ، فیلسوف و استاد فلسفه دانشگاه دوک ،در کتاب جدیدش امیدوار است که خوانندگان را قانع کند که داستان و علی‌الخصوص داستان تاریخی به عنوان ابزاری برای آگاهی ناقص است.

‏۲۱-‏مهر-‏۱۳۹۷