بنیاد-فارابی


احترام مسعود جعفری جوزانی واجب،اما اهالی دیگر سینما نیز قابل احترام هستند

مدیر محترم فارابی،بیت المال مردم به شما امانت داده شده که عدالت پیشه کرده و همه را به یک چشم نگاه کنید.

‏۱۸-‏مهر-‏۱۳۹۸

انتقاد پذیری مدیران سینمایی و هنری،شعاری دروغ یا ادعایی درست؟!

آقای وزیر و مدیران زیر دست،وقتی اعتقاد به نقد و انتقاد ندارید،بیهوده شعار نقد پذیری ندهید!چون اهالی رسانه و همگان،حتی مردم عادی کوچه و بازار، به خوبی فرق شعار دروغ با ادعای درست را از هم تمیز داده و می دهند.

‏۶-‏شهریور-‏۱۳۹۸

عموجان، سر جدتان با کورش کاری نداشته باشید!

عموجان،امیدواریم هزاران سال زنده باشید و هزاران بار بنیاد فارابی با دستور مستقیم و غیر مستقیم رییس سازمان سینمایی دفتر تولیدتان را گسترش دهد!اما سر جدتان با کورش و کورش های این مملکت و مردم کاری نداشته باشید!

‏۲۸-‏تیر-‏۱۳۹۸

انتشار مقررات و فراخوان سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

مقررات و فراخوان سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به منظور اعتلای تولیدات سینمای کودک و نوجوان و معرفی آثار برتر این حوزه در عرصه ملی و بین‌المللی منتشر شد.

‏۲۸-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸

اتفاقات سینمایی و هنری که فقط در ایران رخ می دهد !

انفجار بنیاد فارابی،بستن خانه سینما،گل گرفتن در شورای صنفی نمایش و...

بنیاد فارابی برای یک بار هم که شده،اثر یکی از فیلمفارسی سازان قدر و بی ادعا را به آکادمی اسکار معرفی کند.

‏۱۳-‏مهر-‏۱۳۹۷