«سینما-it-»


نمایش و نقد و بررسی مستند « دیپ وب» در فرهنگسرای فناوری اطلاعات

فیلم مستند «دیپ وب » با کارگردانی الکس وینتر، پنجشنبه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۵در دوازدهمین نشست تخصصی «سینما IT » فرهنگسرای فناوری اطلاعات، پس از نمایش، با حضور دبیر انجمن باک چین ایران نقد و بررسی می شود.

‏۹-‏مهر-‏۱۳۹۸

نمایش و نقد فیلم «ارتقا» در فرهنگسرای فناوری اطلاعات

فیلم سینمایی علمی تخیلی«ارتقا» (up grade) با نویسندگی و کارگردانی لی ونل، دو شنبه ۲۸ مرداد در دهمین نشست تخصصی «سینما IT » نقد و بررسی می شود.

‏۲۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸