مسعودنقاش-زاده


معاونت فرهنگی بنیاد فارابی یا انبار فیلمنامه ها؟!

آقای مسعود نقاش زاده باید از آن حال و هوا بیرون بیایند و مانند سینمایی ها فکر کنند نه کلیپ سازان!

‏۵-‏آبان-‏۱۳۹۸