مجیدسرسنگی


خانه هنرمندان ایران،محیطی امن و فرهنگی

امروز خانه هنرمندان ایران،محیطی است فرهنگی که همه در آن احساس امنیت و سرخوشی می کنند،حتی گربه هایی که در این محیط جولان می دهند،رفتار و راه رفتن شان با گربه های دیگر متفاوت است!

‏۱۷-‏شهریور-‏۱۳۹۸