فیلم-خارجی


روزگار غریب دوبله

دوران باشکوه دوبله ایران رو به افول کامل است

افسوس که دوران باشکوه دوبله ایران رو به افول کامل است. به زودی روزی فرا خواهد رسید که به جای گوش سپردن به صدای گرم دوبلور، چشم به زیرنویس‌های سرد و بی‌روح فیلم‌های خارجی بدوزیم.

‏۱۰-‏بهمن-‏۱۳۹۸

آرزویی که به گور رفت!

زور آنانی که به جیب شان علاقه مندند بسیار بیشتر از آنانی است که به مخاطب سینما می اندیشند!

‏۱۹-‏آذر-‏۱۳۹۸