علی-حیدریان


نگاهی کوتاه به نمایش های «مقصد کیش» و«پرسش»

نمایش همت روی دیوار چهارم

تئاتر،هنری فرهنگساز است و هنرمند پرور،برای همین مردم باید حتما یا تماشاگر تئاتر باشند یا در صحنه حضور یابند.

‏۱۱-‏شهریور-‏۱۳۹۸

دو نمایش با یک بلیت

نمایش های «پرسش» و «مقصد کیش» با کارگردانی محمد رضا فهمیزی روی صحنه می روند.

‏۸-‏شهریور-‏۱۳۹۸