سیل


داروغه زاده:

سینماهای استان های سیل زده نیم بها شد

داروغه زاده از ارائه خدمات ویژه در استان های سیل زده خبر داد.

‏۷-‏فروردین-‏۱۳۹۸

درود بر شرف و غیرت مردم ایران زمین،نفرین بر سلفی گیران خودنما!

متاسفانه برخی از ورزشکاران و بازیگران ایرانی،هنگام وقوع حادثه برای مردم،از این مصیبت سوءاستفاده کرده و با ژستی زشت، خود را ریاکارانه یاری رسان نشان داده و مدام با مصیبت مردم عکس و فیلم سلفی گرفته و در رسانه ها و فضای مجازی توسط ایادی شان منتشر می کنند!

‏۷-‏فروردین-‏۱۳۹۸

تخریب می کنند و دنبال مخرب می گردند!

سلبریتی یا فرصت طلب؟خبرنگار یا هوچی گر؟!

برخی از بازیگران و دیگر دست اندرکاران سینما و تلویزیون که به خاطر هنر نداشته شان،میلیارد میلیارد پول می گیرند و حتی حاضر نیستند با دادن ریالی مردم آسیب زده را یاری کنند،مدام شعار کمک به مردم را سر داده و شماره حساب پخش می کنند!

‏۴-‏فروردین-‏۱۳۹۸