سیاوش


گفت و گو با مسعود اکرمی نقال ایرانی که در جشنواره لهستان درخشید

هنرمندان و تماشاچیان لهستانی با شاهنامه و نقالی آشنا بودند

مسعود اکرمی، نقال هنرمندی است که در جشنواره «هنر قصه گویی» لهستان به عنوان نخستین ایرانی و پس از ۱۴ دوره حضور داشت.

‏۲۱-‏آذر-‏۱۳۹۸

افسانه بایگان:

قصه می‌تواند فرمول شخصیت باشد

«قصه ۹۰ ثانیه» فقط پرداختن به قصه و قصه‌گویی نیست، بلکه با اتفاق‌های روان‌شناختی که در افراد به وجود می‌آورد کمک می‌کند تا در گویش و خودشناسی افراد تغییرهای مثبتی رخ دهد.

‏۱۷-‏آذر-‏۱۳۹۸