دکتر


پایان قصه!

من زنی آزاده هستم که آزاده به دنیا آمده و آزاده از دنیا می روم. روح آزاده را هیچ کس نمی‌تواند به بند بکشد.

‏۲۰-‏شهریور-‏۱۳۹۸