آموزش-و-پرورش


علیرضا خورشیدنام یکی از داوران جشنواره تئاتر کودک کانون پرورش:

چیزی به نام تئاتر کودک و نوجوان در یزد نداریم!

شوربختانه در فضای کنونی تئاتر یزد، چیزی به نام تئاتر کودک و نوجوان نداریم که بتوان آن را ارزیابی کرد!

‏۱۸-‏بهمن-‏۱۳۹۸

پخش مستقیم مسابقه فینال جام باشگاه های آسیا در مدارس

مسابقه فینال جام باشگاه های آسیا به طور مستقیم در مدارس پخش می شود

‏۱۱-‏آبان-‏۱۳۹۷