«یرما»-اثر-فدریکو-گارسیا-لورکا


نگاهی به نمایش «خنده مدوسا»

ایثار برای یک اجرا

مسوولان ومدیران عرصه نمایش کشور،به خصوص معاون هنری وزارت ارشاد و مدیر کل اداره کل مرکز هنرهای نمایش باید به این گروه های جوان و تلاشگر توجه ویژه داشته باشند که استعداد آنان شکوفا تر شده تا آینده تئاتر ایران زمین را به دست باکفایت شان سپرد.

‏۴-‏شهریور-‏۱۳۹۸