«تئاتر-تاسکابیله»-برگامو


اجرای نمایش «هیپولیت» در جشنواره «آرکاته دِ آرته» ایتالیا

نمایش «هیپولیت» در جشنواره بین‌المللی «آرکاته دِ آرته» ایتالیا روى صحنه می رود.

‏۳۰-‏تیر-‏۱۳۹۸