بعدی
like

حکم حاکم شرع،بهروز افخمی برای برگزاری جشنواره فیلم شهر!

‏. ‏(‏۲۹-‏تیر-‏۱۳۹۸)

عجیب است از شهردار تازه کار و عشق فیلم تهران،شورای شهر و دیگر مدیران شهرداری که بابت این تعیین تکلیف بهروز افخمی،چرا رگ گردن شان باد نکرد و غیرت شان نجنبید!

کانال جشنواره فیلم شهر-بهروزافخمی : جشنواره فیلم شهر باید برگزار شود و شهرداری تهران نیز موظف است از آن حمایت کند.


یادداشت @nasrodinmolla هفت نقدسینما بهروز افخمی حوزه هنری تهران جشنواره فیلم شهر

ملانصرالدین:از کی شما به جمع علما پیوسته اید که فتوا صادر می کنید؟!در این ۴۰ سال مدام رنگ عوض کرده اید،گاهی اصلاح گرا شده اید، گاه اصول گرا،هرچند می دانیم که به هیچ کدام اعتقادی نداشته و ندارید.برای شما شهرت کاذب و پول مهم است که به این خواسته به مدد امداد های دولتی و تلویزیونی رسیده اید!
شما مگر حاکم شرع شده اید که حکم قطعی شرعی می دهید جشنواره فیلم شهر باید باشد و شهرداری تهران هم موظف است از آن حمایت کند؟!
جناب بهروز افخمی،شما که پول تان از پارو بالا می رود و حمایت های دولتی و غیر دولتی را نیز همواره همراه دارید،باید هم از چنین جشنواره خانه خراب کنی حمایت کنید.اگر یک بار سرتان را در سطل زباله های متعفن شهر تهران می کردید برای کسب لقمه ای نان،هرگز جرات چنین جسارتی را به خود نمی دادید!
عجیب است از شهردار تازه کار و عشق فیلم تهران،شورای شهر و دیگر مدیران شهرداری که بابت این تعیین تکلیف بهروز افخمی،چرا رگ گردن شان باد نکرد و غیرت شان نجنبید!
پخش این اظهار نظر گستاخانه از تریبون تلویزیون و از بر نامه «نقد سینما»ی حوزه هنری،نشان داد و می دهد مدیران با کفایتی در حوزه هنری ، سازمان سینمایی اش و تلویزیون وجود ندارد!بهروز افخمی،چه در برنامه غصب شده «هفت» و چه برنامه بی مشتری «نقد سینما» بارها به ساحت بزرگان سینمای ایران جسارت کرده و حاکمانه له و علیه هر که خواست حکم داده است.
مدیران تلویزیون و سازمان سینمایی حوزه هنری،نه تنها به وی تذکر نداده اند،بلکه دستان او را برای جسارت بیشتر باز گذارده اند.
ناصر تقوایی برای «کوچک جنگلی» خون دل خورد تا آن را به سرانجام برساند،اما شما با لطایف الحیل و همراهی مدیران وقت تلویزیون که خودتان هم یکی از آنان بودید،«کوچک جنگلی» را از دست با کفایت تقوایی خارج کرده و در کف بی کفایت خویش گرفتید و شهره شهر شدید!اگر از خوان کرم ناصر تقوایی ریزه خواری نمی کردید،محال بود به این حجم از پول و شهرت کاذب برسید!
تلویزیون نیز در زمانی که نام تان نقل مجلس نبود،برنامه «هفت» فریدون جیرانی را به شما اهدا کرد تا دوباره بر سر زبان ها بیفتید!
پس از ترک برنامه «هفت» ،حوزه هنری مرحمت فرموده و آب نبات «نقد سینما» را به دست شما داد که همواره دهان تان شیرین باشد تا کام مردم و اهالی سینما را تلخ کنید!
حوزه هنری همواره دم از مردم می زند و پرچم ارزش ها را به دست گرفته ،اما زمانی که لازم است،نه از مردم دفاع می کند و نه پرچم ارزش ها را به اهتزاز در می آورد!
دعوت از دبیر جشنواره بی هویت فیلم شهر در برنامه «نقد سینما»، خدمت به مردم و احترام به ارزش هاست یا تقدیر از کسانی که بیت المال مردم را به تاراج داده و می دهند؟نیت حوزه هنری از این کار،حمایت از آشغالگردها،کودکان کار،کارتون خواب ها و گرفتاران دیگر شهر شریف و غریب تهران بود یا نوازش مرفهان بی دردی که این بلا را بر سر مردم این شهر آوردند و می آورند؟!
حوزه هنری و سازمان سینمایی اش با این عمل نادرست نشان دادند که نه برای مردم دل شان می تپد و نه برای ارزش ها،ارزشی قائل هستند!اگر غیر از این بود در برنامه بی تماشاگر «نقد سینما» چنین فاجعه ای رخ نمی داد.