jeff-orlowski


نمایش پنج فیلم مستند در بخش «سرطان زمین» جشنواره فیلم سلیمانیه

در بخش «نمایش ویژه» چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه، با عنوان «سرطان زمین»؛ پنج مستند بلند از کارگردانان کشورهای مختلف جهان به نمایش درآمدند.

‏۲۷-‏مهر-‏۱۳۹۸