harmonia


اجرایی مطابق استانداردهای جهانی در پایتخت

گروه شیلر میزبان ۹۰۰۰ ایرانی شد

کنسرت گروه موسیقی شیلر، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ آبان ماه سال جاری درحالی در تالار وزارت کشور برگزار شد که این گروه بین المللی میزبان حدود ۹۰۰۰ مخاطب ایرانی بود.

‏۲۱-‏آبان-‏۱۳۹۸