1917


تاکنون تنها پنج زن نامزد دریافت جایزه‌ بهترین کارگردانی شده‌اند

چرا در اسکار جایزه‌ها نصیب داستان‌های مردانه می‌شوند؟!

برخی از مردان رای دهنده اصلا فیلم «زنان کوچک» را تماشا هم نکردند، با این تصور که فیلم برای آنان ساخته نشده است.

‏۹-‏بهمن-‏۱۳۹۸