گرفتار


چشم براه

چه کسانی گرد فراموشی روی سر و صورت هنرمندان دردمند پاشیده اند تا آنان را از چشم مردم پنهان کنند؟!

۶ روز و ۱۴ ساعت پیش