کریستوفر-فون-دیلن


با اجرای آلبوم جدید

گروه شیلر در وزارت کشور روی صحنه می‌رود

گروه آلمانی شیلر با ‌سرپرستی کریستوفر فون دیلن که سال ۹۶ میزبان حدود ۲۴هزار مخاطب در ایران بود، آبان ماه امسال با اجرای قطعات آلبوم جدید خود با نام «صبح دم» در سالن وزارت کشور در دو شب روی صحنه خواهد رفت.

‏۶-‏مهر-‏۱۳۹۸