ونکوور


توهین به استاد خسرو سینایی،اهانت به هنر و سینماست

هنر و تجربه دروغی بزرگ!!!

یکی از مدیران هنر و تجربه گفت برو و فیلم پرفروش بساز!

‏۱۲-‏تیر-‏۱۳۹۸