هرج-و-مرج


بی قانونی در سینمای ایران ،یعنی هرج و مرج

برخوردهای سلیقه‌ای که در تمام سطوح سینما دیده می‌شود به خاطر نبود قانون است. همه از خط قرمزها در سینما صحبت می‌کنند، اما هیچ‌کس چارچوبی برای این خط قرمزها ترسیم نکرده است.

‏۱۹-‏تیر-‏۱۳۹۸