ناتالیا-هولت


درباره زنان سینماگر پیشگامی که راه را برای آیندگان هموار کردند

مردان کم هوش،زنان باهوش!

محققان و مورخان، زنان پیشگام سینما را تا همین اواخر عمدتا نادیده می‌گرفتند.

‏۱۸-‏بهمن-‏۱۳۹۸