مینا-شجاع


تولید «خانه خورشید» در رادیو نمایش

نمایش «خانه خورشید» با همت هنرمندان پیشکسوت و صاحبنام نمایش های رادیویی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شد.

‏۱۱-‏تیر-‏۱۳۹۸