مستشرق


تولید مستند «هانری کُربَن» ایران‌شناس فرانسوی

مستند «مستشرق» با کارگردانی مسعود طاهری که به زندگی و افکار هانری کُربَن فیلسوف، ایران‌شناس و استاد سابق مطالعات اسلامی دانشگاه پاریس می‌پردازد، در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود.

‏۳۰-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸