مخاطب


درباره فیلم«آتابای» ساخته نیکی کریمی

که چی؟!

فیلمنامه از ابتدا مشکل دارد و نشان دهنده این موضوع است که نیکی کریمی و هادی حجازی فر آشنایی کامل با فوت و فن فیلمنامه نویسی ندارند.

‏۱۸-‏بهمن-‏۱۳۹۸

احترام به مخاطب، احترام به سینماست

متاسفانه در کشور فرهنگ خیز ایران که باید پیش از سایر ملل به مخاطب احترام گذاشته شود، چنین نبوده، نیست و گویا نخواهد بود.

‏۱۶-‏دی-‏۱۳۹۷