محسن-اورنگ


«فرشته آبی» در مرحله انتخاب بازیگر

فیلم «فرشته آبی» که چندی پیش پروانه ساخت آن صادر شد در مرحله انتخاب بازیگر قرار دارد.

‏۲۵-‏مرداد-‏۱۳۹۸

موافقت شورای ساخت با سه فیلمنامه

محسن اورنگ «فرشته آبی» را می سازد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد.

‏۲۸-‏خرداد-‏۱۳۹۸