قاسم-سیلسپور


مدیر شبکه تاکید کرد:

اهمیت نظارت بیرونی و درونی در فرزندپروری!

محمدرضا جعفری جلـــوه مدیـر شبکه دو ، معصومه آشتیانی زاد مدیر گروه خانواده و قاسم سیلسپور ناظر کیفــی برنامه از پشت صحنـــه «در کنار هم۲» بازدید و با عوامل این پروژه تلویزیونی دیدار کردند.

‏۱۲-‏مرداد-‏۱۳۹۸