فیلمیران


جناب رسول صدرعاملی، سوگند می خورید که سرمایه محمدصادق رنجکشان پاک است؟!

جناب صدرعاملی،شما سوگند می خورید که سرمایه محمدصادق رنجکشان پاک است؟!ما اهل تحقیق هستیم و با حرف کسی به حقیقت نرسیده و نمی رسیم،حتی با قسامه!برای افرادی چون ما مدرک ملاک است،نه جاروجنجال رسانه ای!

‏۳۰-‏مهر-‏۱۳۹۸