فرامرز-قریبیان


انتشار لیست بازیگران «خروج»

بازیگرانِ اصلی جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا مشخص شدند.

‏۲۷-‏شهریور-‏۱۳۹۸

بازی فرامرز قریبیان در «خروج» حاتمی کیا

فرامرز قریبیان اولین بازیگر فیلم سینمایی «خروج» شد.

‏۳۱-‏تیر-‏۱۳۹۸

مسعود کیمیایی :

جای بهروز وثوقی در «قهرمان آخر» خالی است

مراسم شب سینمای مسعود کیمیایی در تورنتو کانادا برگزار شد.

‏۵-‏خرداد-‏۱۳۹۸