علی-عسکری


تعریف و تمجید غیر حرفه ای رییس تلویزیون از برنامه کپی برابر فرع «عصرجدید»!

تهیه کننده و سازندگان برنامه «عصرجدید» اگر خود استعدادی داشتند یا توانایی استعداد یابی ،ابتدا استعدادی را پیدا می کردند تا طرح یک برنامه سرگرم کننده تمام ایرانی را می ریخت و اجرا می کرد،نه چنین ناشیانه کپی کاری کنند!

‏۱-‏مهر-‏۱۳۹۸

انتصاب مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز گیلان

رییس سازمان صدا و سیما محمدباقر باقرزاده را به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز گیلان منصوب کرد.

‏۱۲-‏خرداد-‏۱۳۹۸

انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای استان گلستان

رییس سازمان صدا و سیما به پیشنهاد معاون اموراستان ها، در حکمی عبدالمحمد منتظر حجت را به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز گلستان منصوب کرد.

‏۱۱-‏مهر-‏۱۳۹۷