شایعه-سازی


ممنوع التصویری و شایعه سازی یعنی...

متاسفانه عده ای که هنوز نتوانسته اند در بازیگری به حداقل استانداردها برسند یا هنرپیشه هایی که به دلیل بالا رفتن سن و افت بازی،دعوت به کار نمی شوند و ترس آن را دارند که دیگر به چشم کسی نیایند،از ترفندهای غیرقابل قبولی مثل شایعه پراکنی استفاده می کنند تا به هر طریقی که شده به چشم بیایند.

‏۱۰-‏شهریور-‏۱۳۹۸