سیامک-صفرى


سیامک صفری «گورخواب‌ها» را به صحنه می برد

سیامک صفرى نمایش «گورخواب‌ها» را به زودى در عمارت نوفل‌لوشاتو روى صحنه مى‌برد.

‏۳-‏تیر-‏۱۳۹۸