سحر-طاعتی


سحر طاعتی مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی نواحی شد

علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در حکمی سحر طاعتی را به سمت مدیر روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران منصوب کرد.

‏۲۴-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸