ساعدسهیلی


درباره بازیگر نقش عبدالمالک ریگی در فیلم «روز صفر»

ساعد سهیلی هرگز نباید توقف کند

ساعد سهیلی می داند هرگز نباید فکر کند که در هنر بازیگری کامل شده و احتیاج به یادگیری مجدد ندارد،برای اینکه آموزش هنر که بازیگری نیز یکی از بخش های مهم آن است،هرگز متوقف نخواهد شد.

‏۲۰-‏بهمن-‏۱۳۹۸