سازمانسینمایی


رده بندی سنی فیلم‌ها تف سربالاست!

لجبازی رییس سازمان سینمایی،مشاور اعظم و دیگر مدیران ریز و درشت، کار را بدتر از این خواهد کرد!این طرح تف سربالاست!

‏۲۴-‏مهر-‏۱۳۹۸