حمیدرضا-نوربخش


ایرج راد رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران شد

ایرج راد رییس و فرزاد هاشمی نایب رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران شدند.

‏۲۴-‏تیر-‏۱۳۹۸

در راستای رفع محدودیت اجرا و تدریس موسیقی صورت گرفت

امضای تفاهمنامه همکاری میان خانه موسیقی و شهرداری تهران

تفاهمنامه همکاری سه جانبه به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی هنر موسیقی در شهر تهران میان خانه موسیقی ایران، دبیرخانه ستاد مدیریت محلات شهر تهران و دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به امضا رسید.

‏۲۷-‏آذر-‏۱۳۹۷