جولین-مور


رضا کیانیان سر سینمای آمریکا را برید و در خیابان مشاهیر چال کرد!

سرتان به کار خودتان گرم باشد،چه کار به سینمای ضعیف،غیر حرفه ای و بی مخاطب آمریکا دارید؟چرا می خواهید نان شان را آجر کنید؟!خدا را خوش نمی آید مظلوم کشی کنید!

‏۳۰-‏شهریور-‏۱۳۹۸

یادداشت

نه رضا کیانیان جولین مور می شود و نه حامد بهداد آنتونی کوئین!!!

رابرت دنیرو به عنوان بهترین بازیگر تمام دوران سینما شناخته شده وعنوان سلطان سینما را یدک می کشد،چطور کارگردانی به خود جرات می دهد بگوید بازی وی در اغلب یا برخی از فیلم ها تکراری است!

‏۱۵-‏دی-‏۱۳۹۷