بی.بی.سی


نویسندگان علمی – تخیلی در «تیم سرخ» ارتش فرانسه

به گزارش آرت کافه به نقل از بی.بی.سی،ارتش فرانسه «تیم سرخ» متشکل از نویسندگان علمی - تخیلی تشکیل داده است تا بتوانند تهدیدات احتمالی آینده را تصور کنند.

بنابر آخرین گزارش آژانس نوآوری دفاع، نویسندگان داستان‌های علمی - تخیلی سناریو‌هایی از ...

‏۳۰-‏تیر-‏۱۳۹۸

به جرم تعرض جنسی

بیل کازبی به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم شد

دادگاهی در پنسیلوانیا کمدین مشهور آمریکایی بیل کازبی را به جرم تعرض جنسی به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.

‏۵-‏مهر-‏۱۳۹۷