انوشیروان-مسعودی


معرفی داوران ویدیوآرت جشنواره فیلم مستقل خورشید

اعضای هیات داوری بخش مسابقه ویدیوآرت هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید از کشورهای آلمان، سوئد و ایران، معرفی شدند.

‏۱۳-‏شهریور-‏۱۳۹۸

معرفی مدیران هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید

با معرفی جمعی از مدیران هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید، دبیرخانه و ستاد اجرایی و اطلاع رسانی این رخداد سینمایی به فعالیت خود ادامه می دهد.

‏۲۳-‏مرداد-‏۱۳۹۸

معرف هیات انتخاب بخش مسابقه فیلم تجربه گرای جشنواره فیلم مستقل خورشید

هیاتی متشکل از ۷ سینماگر ایرانی، آثار بخش مسابقه فیلم تجربه گرای هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید را انتخاب می کنند.

‏۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸