احسان-علیخانی


تهیه کننده شدن احسان علیخانی نشان دهنده بیماری حاد صداوسیما و سینماست!

چند پاره شدن صنف تهیه کنندگان باعث شده بسیاری از این اختلافات که به دشمنی نیز تبدیل شده،سوءاستفاده کرده و پشت سر هم کارت تهیه کنندگی دریافت کنند.

‏۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸

محمد اصفهانی و ارشا اقدسی مدرسان جدید مسابقه استعدادیابی

باشگاه مهارتِ «عصر جدید» استارت خورد

‎مسابقه استعدادیابی ایران، «عصرجدید» با پایان یافتن مرحله مقدماتی وارد مرحله‌ای تازه شده است.

‏۳-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸