آیدا-فیض-جعفری


معرفی داوران ویدیوآرت جشنواره فیلم مستقل خورشید

اعضای هیات داوری بخش مسابقه ویدیوآرت هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید از کشورهای آلمان، سوئد و ایران، معرفی شدند.

‏۱۳-‏شهریور-‏۱۳۹۸

معرفی آثار و هیات انتخاب مسابقه ویدئوآرت جشنواره فیلم مستقل خورشید

آثار راه یافته به بخش مسابقه ویدیوآرت و هیات انتخاب این بخش از هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید معرفی شدند.

‏۵-‏مرداد-‏۱۳۹۸