آرش-عباسی


چیزی شبیه به زیستن

من هر بار بعد رای دادنم به امید ؛ ناامید شدم، چون رای دادنم اشتباه بود!

‏۲-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸

اجرای «باد که می نویسد» در تماشاخانه سرو

نمایش «باد که می نویسد» با کارگردان داریوش شهبازی در تماشاخانه سرو روی صحنه می رود.

‏۳۰-‏بهمن-‏۱۳۹۷